Aan dit artikel van de website oudhengelo werkten mee: www.oudhengelo.nl
H.M. Somsen:   onderzoek en foto's
H.M. Somsen:   website opmaak
   

Naam:  A.J. Cuppers.
Geboortedatum:  
Geboorteplaats:  
Vertrekdatum:  
Gelegerd in:  
Legeronderdeel:  
Rang en functie:  
Leger no.:  
Overleden:  
Opmerkingen:  Zuivelweg 6
   


Ereteken voor Orde en Vrede
Ingesteld in 1947

Het Ereteken voor Orde en Vrede werd door koningin Wilhelmina op 12 december 1947 in een Koninklijk Besluit ingesteld

Het Ereteken Orde en Vrede is bedoeld voor militairen van de 3 krijgsmachtonderdelen en van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger. Zij moeten in Nederlands-Indië en de aangrenzende zeegebieden tussen 3 september 1945 en 4 juni 1951 ten minste 3 maanden in werkelijke dienst zijn geweest. Het ereteken wordt uitgereikt door de minister van Defensie.

Oorspronkelijk liep de toekenningsdatum tot 27 december 1949. Dat is de datum van de soevereiniteitsoverdracht. 40 jaar later is deze periode verruimd tot 4 juni 1951. Nederlandse troepen hielpen namelijk nog tot die tijd bij het overdragen van bestuurlijke en politionele functies aan Indonesische vertegenwoordigers. En ook bij het evacueren van duizenden Nederlandse onderdanen die de nieuwe Republiek Indonesië uit wilden.

Op het lint van de medaille kunnen jaargespen gedragen worden. Militairen die (in militair verband) tegen kwaadwilligen moesten optreden krijgen deze gespen toegekend. Onafhankelijk van de tijd van actie wordt voor elk jaar een gesp verleend. 
ereteken voor orde en vredeHet ereteken voor Orde en Vrede voor A.J. Kuppers door burgemeester F. Van Hoogstraten uitgereikt op Zuivelweg 6 in december 1951.

 Nadere gegevens ontbreken nog bij ons. Graag informatie.