Bosweg 1, Kamerhutte - Overige Vermeldingen en Bijlagen

 • Vermelding in het Boerderij- en Veldnamenboek Hengelo:  10a8
  Kaart 10A8 uit het Veldnamenboek. 


   

 • Hengelose Markenboeken (1612-1881):

  1801: ‘Markenrigters hebben wijders de eer aan de vergadering te rapporteeren dat zij bij missive van den Markenschrijver van de Vordensche Mark verzocht zijn op Dinsdag den 15 Augustus l.l. tot het bijwoonen eener conferentie op de hoogte van Hoogervonder bij de Martensmathe om onderling over de markepalen te handelen, dat Markenrigters en gecommitteerden zich daar na toe begeven hebbende, wanneer Markenrigters en gecommitteerden van Vorden en Ruurlo daar mede present waren dat die van Vorden sustineerden dat de scheiding van de Marken van Vorden en Ruurlo en Hengelo, zich bepaalde bij die paal staande bij of omtrend de Kamerhutte, daar in tegendeel, door die van Hengelo en Ruurlo gesonterneerd wierd dat de scheiding van de drie Marken gaat bij die paal gestaan hebbende bij de Martensmathe, dat die van Hengelo de heidegrond zedert onherdenkelijke jaren als grond tot deze Mark gehoorende, vrij en ongehinderd gebruikt hebben, zoo als uit de bewijzen ter tafel overgelegd blijkbaar is, dat op die conferentie daar ampel en breed over gehandeld is, zonder het over die zaak eens te kunnen worden, blijvende die van Vorden stijf op haar stuk staan, dat de scheiding van de drie Marken zich bepaalde bij de paal aan de Kamerhut.
  Markenrigters en gecommitteerden van zich niet kunnende verkrijgen eigener authoriteit daar in iets toe te geven oordeelen het zelve van te veel nadeel voor deze Mark te zijn, is eindelijk door die van Vorden geproponeerd om wanneer er geen middel was die zaak in de minne uit de wereld te maken en het point over de scheiding eenmaal moest gedecideert zijn om de Marken buiten proces te houden, deze zaak compromissionaal te maken die te stellen in handen van twee onpartijdige advocaten en zich ten wederzijden aan die te submitteren, blijvende inmiddels de zaken in staat, het welke die van Ruurlo zich ook hebben laten welgevallen. Dit in omvrage gebragt en daar over gedelibereerd zijnde hebben geërfden Markenrigters en gecommitteerden voor hunne genomene moeite bedankt, het verrigte geapprobeerd, en wijders geresolveert conform de propositie door die van Vorden in het voorgeslagen compromis te accordeeren en aan heeren Markenrigters over te laten het benoemen van twee onpartijdigen; waar toe bij provisie op gegeven zijn de heeren Schluiter, Abbing, De Haas en Ketjen.


   

 • Bijlagen:

  Bouwvergunningen
  Bouwvergunningen. Bron ECAL. 


   

Laatst aangepast op zaterdag 13 november 2021 10:50