Bannink Camp - Overige Vermeldingen en Bijlagen

 • Verpondingsregisters in 't Rigterambt Hengelo (tussen 1576-1656):

   

   

  1612    Banninges kamp up Beckvelt wohnt         2 — 10

             geb: Tonnis Banninck, Willem Mentinck 

  1616   ‘Gerret van Hengeloe van Banningskamp met sijn tobehoer 3─        ‘

  1650   ‘Banninck Camp (veldnaam) / Mentincks, Wolter en erffg. (eigenaren)/

             verscheyden (pachters) 24-4-0’

  1656   ‘Bannink camp in ’t geheel 7-7-0’

   

 • Verbalen uitzetting capitale- of hoofdschatting 1654:

  Arendt Jansen op Banninckcamp [en] Tonnisken sijn huesfre:

 • ORA Richterambt Hengelo: vanaf 1697 vermeld als stuk land
 • Bijlagen:

   

  image001

  1616 Verpondingsregister: 'Gerret van Hengeloe van Banningskamp met zijn tobehoer -3-'

   

  image005

  Doopboek 1645-1756: 'den 2 meij heefft Toenis Berends op Banninck Camp sijn kint Heijltjien laten dopen'

Laatst aangepast op dinsdag 20 februari 2018 20:55