Ruurloseweg 95

Ruurloseweg 95, Groot Zelle - Overige vermeldingen en Bijlagen

 • Vermelding in het Boerderij- en Veldnamenboek Hengelo

  kaart 9A3

 • Mens en land in de Middeleeuwen (1200-1488) (door B.H. Slicher van Bath) ‘het Zelle, erf (Zelloibe?) ? 1277 (OGZ. no. 991)’
 • Leenaktenboeken van het Vorstendom Gelre en Graafschap Zutphen (vanaf 1326)

   pdfPdf Uit het 'Leenaktenregister' 

  Alle vermeldingen van het Zelle (Groot en Klein) in het Leenaktenregister vanaf 1326.


   

 • Rekening v. ontvangst van Pondschatting 1499 'Bartelt op die Celle 0,5 [en] Bernt Stemferts op die ander Celle 0,5'. In 1500: 'Zello, Meierincks guet 2 [gulden] 1 1/2 [ort]'
 • Verpondingsregisters in 't Rigterambt Hengelo (tussen 1576-1656)

    

  1576: ‘Grote Celle v g:’
  1612: ‘Grote Selle 8 — 0’
  1616: ‘Groete Selle 8─’
  1629: ‘14─19─ Groote Cell 13─0─’
  1650: ‘Groot Celle, Guert Verheijden [bouwman] Herman 94-19-4’
  1656: ‘Grote Celle, Evert van der Heijden 23 - 2 –‘

 • Verbalen uitzetting capitale- of hoofdschatting 1654

  'Herman op Groete Celle, Fenneken sijn huesfre:, die soene Derck, die dochter Engele, die scheper Wolter'

 • Monsterrollen 1665 ‘Groote Celle’
 • Weerbare mannen 1784 ‘Groot Zelle 1 (man) 1 (knegt) Hendrik Reuterink’
 • Hengelose Markenboeken (1612-1881)

  1655 ‘Nota bij Groote Zelle twers over die gemeijnte aan Zelle op te macken ende dat langs Groote Zellen landt tott Kleijne Zellen weijde. Nota twers door Kleine Zellen weijde tott aen Cleijne Zellen Camp weder in die Laecke ende den olden graven weder op te maecken, van Kleine Zelle aen Herman Egging lantt all waer langes henen well watt te graven ware. Van Herman Egginck lant aen Stapelbroeck tweers door die wegh langes Ringenberghs hoff in Stapelbroeck horende , en de voorts langes den Doorn camp ende Lebbincksweijde.’


   

 • Bijlagen

   

  Bouwvergunningen

  Bouwvergunningen. Bron ECAL. 


   

  1951 ECAL slaapkamers

  1951 Bouwtekening voor het maken van twee zolderkamertjes. Bron ECAL.


   

   

Pagina 2 van 6