Kerkstraat 11, Wunnink/ De Smid - Overige vermeldingen en Bijlagen

 • Vermelding in het Boerderij- en Veldnamenboek Hengelo:

  kaart 27A1

 • Rekening v. ontvangst van Pondschatting 1499: in het jaar 1500: 'Wonninck 1½ - 1½' (bron: 'Schattingen')
 • Verpondingsregisters in 't Rigterambt Hengelo (tussen 1576-1656):

   

   


  1576: 'Wonninck iiii g:'
  1612: 'Wonninck 6 5 — 0 (in de marge: '5 gl:-5 st  ten respect dat het verbrandt is')'
  1616: 'Stijne Wonnincks ende zal: Berndt Wunnincks erffge: van die Gennep' 
  1629: '13─4─8 Wonninck 8─0─' 
  1629: 'Wonninck 1─10' 
  1650: 'Wonnink, Jan en Arent Wonnink nevens Jan Oijink'
  1656: 'Wonnink Jan en Arent Wonnink nevens Jan Oijnk 21 -10 - 8'


  1650 Verpondingen transcriptie

  1650 Verpondingen. Transcriptie door Sikke Postma. 


 • Verbalen uitzetting capitale- of hoofdschatting 1654:

  'op Wonninck Janneken sijn huesfre:'

 • Monsterrollen 1665: 'Wonninck'
 • Dunsborger en Hattemer Markenboeken (1553-1847):

   

  1623: 'Die Markenrigtn. proponeerden dat sie neffens andere gecommitteerden gevisiteert hadden die leijde en togtgravens an die Mamenhorst, daar over waren kosten gedaan, versogten ordiniert te worden, wie die kosten sollen dragen. Markgenoten ordineren dat die intresseerden als Sarbelink, Mamenhorst, Reessink, Nijsink, Hiekink, Swavink, Croeserije, Wunnink, Keijenborg, beijde Geltinge, Kleijn Nijsink en Kleijn Sessink, ijder een gulden daar toe sullen dragen.'

  1771: 'Vermits het brood 't welk jaarlijks op Heemelvaart dag wegens de erve Wunnink plagt betaalt te worden, wegens different tussen de kooper en verkooper van dat erve sedert eenige tijd onbetaalt is gebleven, soo hebben de Hr. geerfdens geresolveert dat gemelde [erve] daar voor door middelen [regtens] sal aangesprooken worden, waer op Garrit Hammink als eigenaar van Wunnink praesent sijnde aangenomen heeft voorsch. brood jaarlijks te betaalen.'


 • Bijlagen:

   

  Bouwvergunningen

  Bouwvergunningen. Bron ECAL. 


  1933 Bouwvergunning en -tekening:

  Dsc02840

  Dsc02840

  Dsc02840

  Dsc02840

  Bron ECAL. 

   

   

Laatst aangepast op vrijdag 07 december 2018 11:24