Banninkstraat 45, Achterkamp - Overige Vermeldingen en Bijlagen

 • Vermelding in het Boerderij- en Veldnamenboek Hengelo:

   


  12A7
  Kaart 12A7 uit het Veldnamenboek met de locatie van de oude en de nieuwe woning. 


   

 • Leenaktenboeken van het Vorstendom Gelre en Graafschap Zutphen (vanaf 1326):

  Afgespleten van 112. 112 § 1. HENGEL.
  25/64 parten in 2/3 van het goed geheyten Groot Mentink en Agterkamp, als een bijsonder leen en afgespleten van een goed geheyten Mentink, aan den F. G. en G. Z. ten Zutphense regten, met een pond goed gelds te verheergewaden, leenroerig, te leen ontfangen bij Bernard Lubbert W i l b r e n n i n c k , gelijk hetselve hem uyt kragt van magescheid aangekomen is, 29 Jan. 1755.


   

 • Weerbare mannen 1784: ‘Agterkamp 1 man, en de knegt Derk Maalderink’
 • Inwonerslijsten per buurtschap 1795:

  ‘Hendricus Agterkamp’ (alleen als persoonsnaam)

 • Hengelose Markenboeken (1612-1881):

  1782-1785 persoonsnaam Agterkamp als eigenaar van Kleijn Bannink in Bekveld.

  1802: ‘Aangegraven gronden: (…) aan de weide van Achterkamp 78 roeden groengrond, bij het huis van Achterkamp 387 roeden horstgrond’

  1809: ‘Markenrigters de presente heeren Geërfden voor haar tijdige en goedwillige comparitie bedankt hebbende, hebben de eer aan de vergadering rapport te doen dat zij wederom op aanschrijving van den heer Baljuw om de buurtwegen in order te brengen dezelve wegen geëxamineerd hebben en bevonden dat de voornaamste buurtweg door de Mark loopende is door het Averenk, langs Mentink en Achterkamp tot aan den Rijffelerdijk’ (etc.)

  1812: ‘Omtrend het geen door Hendricus Agterkamp bij zijn huis is opgegraaven is geresolveerd dat het zelve als andere aangegraven gronden aan de mark moet worden betaald’.

  1813: ‘Omtrend den 8ste Art. des voorgaande jaars waarbij geresolveerd is dat het geen door Hendrikus Achterkamp bij zijn plaats is aangegraven moet worden betaald, bij die resolutie te blijven persisteeren’.

  1818: ‘Door den heer rentmr. Giesen aan de vergadering voorgedragen zijnde dat de weg bij het Achterkamp, Grote Mentink en bij het Riefel onbruikbaar was, met verzoek dezelve te laten maken, zijn heeren Markenr. En Gecommitt. geauthoriseerd dit in oogenschijn te nemen en na bevind van zaken daarin te handelen.’

  1829: ‘(huisnr.) 219 H. Reessink (Agterkamp)’

 • Bijlagen:

  Bouwvergunningen nr 45 schuren overkant
  Bouwvergunningen. Bron ECAL. 


   

Laatst aangepast op zondag 13 december 2020 11:06