Hesselinkdijk 1, Wiemelink(hof) - Overige vermeldingen en Bijlagen

 • Vermelding in het Boerderij- en Veldnamenboek Hengelo:

  kaart 7A8

 • Mens en land in de Middeleeuwen (1200-1488) (door B.H. Slicher van Bath): 'Wymeldynch, erf 1382/83 (Rek. Geld. f. 35)'
 • Leenaktenboeken van het Vorstendom Gelre en Graafschap Zutphen (vanaf 1326):

  vermeld wordt een stuk weide als 'Wymeldincksmate'

 • Rekening van ontvangst 1382: 'Item vanden gude tot Wymeldinch 2-7'
 • Rekening v. ontvangst van Pondschatting 1499: 'Wymeldinck 0,5' / in 1500: 'Herman Wimelinck mit Cornelus Heinck 4 1/2'
 • Verpondingsregisters in 't Rigterambt Hengelo (tussen 1576-1656):

   

   

  1576 'Lubbertt Wijmeldinck i ortt'   
  1616 'Wijmeldinck 1─15'
  1629 '54─12─0 Wijmeldinck 4─0─'
  1650 'Wijmelinck / Henrick 1/2, Jan 1/4, Arendt 1/4 (eigenaren) / Henrick (bewoner en eigenaar)  50-9-19'
  1656 'Wijmelink d' weduwe Wijmelinks 9 - 7 - 0'


 • Verbalen uitzetting capitale- of hoofdschatting 1654:

   

   

  'Henrick Wijmelinck op Wijmelinck, Sweene die huesfre:, Die dochter Derckssken 15 jaeren
  Noch Lambert Hettinck (Heinck) Fije sijn huesfre: bij hem inwoenende'

 • Monsterrollen 1665: 'Wijmelinck'
 • Weerbare mannen 1784: 'Jan Wiemelink, onder de jaren'
 • Hengelose Markenboeken (1612-1881):

   

   

  Markenboek 1612-1690:                    verm. vanaf 1612
  Markenboek 1691-1748:                    verm. vanaf 1725             
  Markenboek 1800-1830:                    verm. vanaf 1818                                 
  Markenboek 1873-1881:                    n.v.                        

 • ORA Richterambt Hengelo: (toeg.nr. 0217/inv.nr. 671): 1732 'Opdragt van Wijmelink bestaende in huijs hoff en berg met een camp bouwlands, door Bern. Brouwers en Joost Wijrix, als testamentaire voogden en volm[agtige]rs cum suis aen Berend Gerrits cum suis op den 23 junij 1732'
 • Bijlagen:

   

   

  Image1

  Bouwvergunning uit 1929 is waarschijnlijk de boerderij aan de Slotsteeg 7. Bron ECAL. 


   

  1937 Tekening 'Verbouw woonhuis' van de inmiddels afgebroken boerderij: 

  Dsc02452

   

  Dsc02452

  Dsc02452

   

  Dsc02452

   

  Dsc02452

  Bron ECAL. 


   

  Dsc02469

   Dsc02469

  1954 Zijgevel voor en na een verbouwing. Bron ECAL. 


   

  Dsc02483

  1973 Afbraak oude gebouwen. Bron ECAL. 

   

  Dsc02483

  1973 'Oprichten woonhuis'. Bron ECAL. 

   

   

   

Laatst aangepast op vrijdag 28 september 2018 15:49