Klein Niessink, 't Gooi - Adres en Bewoning

Aan dit artikel werkten mee:

J.D. Lettink:

webregistratie, algemeen boerderijonderzoek, met specialisatie kadastergegevens en kaarten, oude huisnummering en burgerzaken vanaf 1820. 

I. Kroesen-Engelen:

oude foto’s en algemeen onderzoek, specialisatie kadastergegevens, oude  huisnummering en burgerzaken vanaf 1820.

H. Schuppers-Demming:

oude foto’s en algemeen onderzoek, genealogie en burgerzaken vanaf 1820. 

R.J.J. Weetink:

genealogie en oude geschriften.

S. Postma:

transcripties oude akten.

H.M. Somsen:

webregistratie, algemeen onderzoek. ©www.oudhengelo.nl

 • Huidig adres: onbekend
 • Oudste vermelding: 1499/ 1500 ('Rekening der schatting', bron: Gelders Archief)
 • Oude benaming boerderij: Cleijn Nijsin(c)k, Kleijn(e) Niesink, Cleine Nienhusinck, Nyenhysinck
 • Behoorde tot de: Dunsborger- en Hattemermarke
 • Broodlevering: op deze boerderij rustte de plicht tot het jaarlijks leveren van een brood aan de Muldersfluite.
 • Staat in wijk: 't Gooi
 • Detail uit kadastrale kaart van 1832 (L.C. Machen):

   

   

  1825 Lansink Verz.pl.Kad. RCE

  1825 Kadastraal verzamelplan. Klein Niesink moet in dit gebied hebben gestaan,
  afgaande op de volgorde van boerderijnamen in de 'Verpondingen' (tussen Lansink
  en Groot Geltink (= Tiller) en Klein Geltink). Bron RCE.  'Klein Niesink' lijkt dezelfde boerderij als 'Coops' te zijn doch dit is nog niet met
  zekerheid aangetoond. Meer info over deze laatste kan men vinden op Boerderij 'Coops'

Laatst aangepast op woensdag 01 juni 2022 17:10