Menninkweg 2 en 2a, Groot Bannink - Adres en Bewoning

 

Aan dit artikel werkten mee:

J.D. Lettink:

webregistratie, algemeen boerderijonderzoek, met specialisatie kadastergegevens en kaarten, oude huisnummering en burgerzaken vanaf 1820. 

I. Kroesen-Engelen:

oude foto’s en algemeen onderzoek, specialisatie kadastergegevens, oude  huisnummering en burgerzaken vanaf 1820.  

H. Schuppers-Demming:

oude foto’s en algemeen onderzoek, genealogie en burgerzaken vanaf 1820. 

R.J.J. Weetink:

genealogie en oude geschriften.

S. Postma:

transcripties oude akten.

H.M. Somsen:

webregistratie, algemeen onderzoek. ©www.oudhengelo.nl

 

 

 

01 Foto Hennie Schuppers Demming (2017). Aanbouw rechts uit 1973

2017 Foto H. Schuppers-Demming.

 • Beschrijving boerderij: In het jaar 1800 stonden er 4 boerderijen met de naam Bannink in Hengelo: (1) Klein- en (2) Groot Bannink in Bekveld (vlgs. Verpondingen/Markenboeken gelegen tussen Fokking en Takkenkamp), (3) Bannink in de Noordink (tussen Mokking en Mennink), deze werd later Groot Bannink genoemd, en (4) Klein Bannink aan de Lankhorsterstraat, ook wel Paalder genoemd. De laatste stond er vlgs de DTB boeken in 1734 ook al wel maar werd niet vermeld in de Markenboeken, waarschijnlijk was het daar te klein voor. De boerderijen in Bekveld staan er niet meer.
 • Huidige benaming: Groot Bannink
 • Huidig adres: Menninkweg 2 en 2a
 • Oudste vermelding: 1473 (leenaktenregister)
 • Oude benaming boerderij: Bannin(c)k, Bannynck
 • Oude straatnaam: Banninkstraote (Veldnamenboek)
 • Behoorde tot de: Hengelosche Mark
 • Staat in wijk: Noordink/ Dorp vlg. OAT (sectie K)/ Mokking enk
 • Bouw/Verbouwing(en):

  Zie bouwvergunningen onder 'Overige vermelingen en bijlagen'

 • Kadaster 1832 - Eigenaar:
  St. Antonie Grote Broederschap
  Woonplaats: Zutphen
  Percelen:  
  K25 bouwland K30 bosch
  K26 weiland K31 bosch
  K27 huis en erf K34 boomgaard
  K28 bouwland K35 bouwland
  K29 uitweg als bouwland  

   

 • Detail uit kadastrale kaart van 1832 (L.C. Machen):

   

   

  02 1832 kadastrale kaart Bron RCE

  1832 Kadastrale kaart. Bron RCE.


   

 • Eigenaren (E) / Bewoners (B) voor 1820:

  (E) Frans Kreyinck
  1528:  Gertrud Kreyinx (dochter v. Frans Kreyinck)
  1542:  Henrick van der Lew (zoon Gertrud Kreyinx)
  1544:  Bernt Mockinck
  1581:  Bernt Mockinck (zoon bovenstaande Bernt)
  1601:  Bernt Mockinck's kinderen: Richard, Wijsken, Aeltjen en Gertrud
  1618:  Aeltjen en Gertrud Mockinks en echtgenoten Bartold Huntelers en
  Claes Wycherincks
  1632:  Aeltjen Hunteler-Mockincks (weduwe) en zoon Gerrit Hunteler. (Zij had de andere helft geërfd van haar zuster Gertrud)
  1636:  Gerrit Hunteler, zoon van Aeltjen. (De beleening had plaats door den gemachtigde van Gerhard Louwerman en Hedrick Everwijn, resp. oom en neef en als zoodanig naaste bloedverwanten van Henrick Hunteler (akte)).
  1653:  Henrick Hunteler, minderjarige zoon van bovenstaande Gerrit
  1679:  Eed vernieuwd door Dr. Cornelis van Steenler
  1683:  Cunera Hunteler, erfgenaam van bovenstaande Henrick Hunteler. De voogden van de minderjarige kinderen van Hendrick Hunteler 'dragen dit leen op aen de tijtlijcke Ouderluyden ende Gildemysteren van Anthony Grote Broederschap binnen Zutphen'.
  1789:  Anthony Grote Broederschap

  (B) Jaartallen bij benadering, vermoedelijk achtereenvolgens:
  ----  Warner Banninck (misschien). Geboren omstreeks 1490.
  ----  Jan Banninck (misschien). Geboren omstreeks 1580.
  ----  Arent Janssens Banninck (*ca 1610 zn. v. bovengen. Jan Banninck) en Toenisken Valewinck (1) en Griete Hesselincks (2). Broer van ondergenoemde Henrick?
  ----  Henrick Banninck (*1615) en Geertien Janssen (1) en Stijntien Dercksen (2).
  ----  Herman Henrix Banninck (*1640 zn. v. bovengen. Henrick)

  ---- Gosselick op Banninck (inwoner) is geboren omstreeks 1630.

  ----  Albert Valewinck alias Fockinck, alias Bannink. (*1640 op Fockink als zn. v. Evert Lenselink alias Valewinck op Fockinck en Berentien Haykinck). Gehuwd met Berentien Arents Boeinck.
  1691: Derck Albers Banninck (*1667 op Fockink, zn. v. bovengen. Albert Valewinck). Gehuwd met Trijntjen Bartelds Wunnink (1) en Henders Arentsen Overvelt (2).
  1692:  Berent Antinck alias Bannink. (*1657 zn. v. Henrick Antinck en Trijntjen P Poppinck). Gehuwd met NN Liefferinck.
  1727:  Hendrick (Berendzen) (Henrik) Banninck (*ca 1692 als zn. v. Berent Antinck op Banninck en NN Liefferinck). Gehuwd met Henders Janszen op 't Eggoor.
  1752: Berend (Hendrikzen) Bannink. (*ca 1730 als zn. v. Hendrick Banninck en NN Liefferinck). Gehuwd met Gerritjen Breul (1) en Aaltjen Regelink (2).


   

 • Bewoning en huisnummers:

  volgens het bevolkingsregister vanaf 1820

  1820-1830:   280 Garrit Hesselink en Reintjen Hiddink †1829
  1830-1840: 280  280

  Garrit Hesselink †1835
  Zn. Teunis Hesselink (komt 1834 terug v. Schutterij) en Berendina Hesselink 

  1840-1850: 280 280 Teunis Hesselink en Berendina Hesselink
  1850-1860: 280  392 Teunis Hesselink en Berendina Hesselink
  1860-1870:   392 Teunis Hesselink en Berendina Hesselink
  1870-1902: 457 567 Teunis Hesselink †1874 en Berendina Hesselink †1878
  Hendrik Jan Bosch en Janna Klein Wassink †1888 komen 1878 v. Zelhem
  zn. Derk Jan Bosch en Janna Groot Roessink tr. 30-10-1891
  1903-1924: 567  707 Derk Jan Bosch en Janna Groot Roessink †1907
  wedn. Derk Jan Bosch en Hendrika Hukker (komt 1907 v. nr. 601)
  (Derk Jan heeft met zijn 2 echtgenotes 14 kinderen)
  1924-1939: 707 E36 Derk Jan Bosch †1933 en Hendrika Hukker 
  zn. G.H. Bosch en W.J. Hissink
  (G.H. is na 1933 hoofdbewoner geworden)
  1939-1970:

  E36/ Menninkweg 2  

  H. Hukker †1954

  G.H.Bosch en W.J. Hissink

  1970-0000: Menninkweg 2

  G.H. Bosch †1989 en W.J. Hissink †2009

  do. A. Bosch en J.J.M. Wiggers
  (hoofdbewoners geworden in december 1978 en boerderij in 2016 van 
  St. Ant. Gr. Broederschap gekocht) 

Laatst aangepast op zaterdag 26 september 2020 17:25