Menninkweg 5 (voorheen 3), Hesselink - Adres en Bewoning

 

Aan dit artikel werkten mee:

J.D. Lettink:

webregistratie, algemeen boerderijonderzoek, met specialisatie kadastergegevens en kaarten, oude huisnummering en burgerzaken vanaf 1820. 

I. Kroesen-Engelen:

oude foto’s en algemeen onderzoek, specialisatie kadastergegevens, oude  huisnummering en burgerzaken vanaf 1820.  

H. Schuppers-Demming:

oude foto’s en algemeen onderzoek, genealogie en burgerzaken vanaf 1820. 

R.J.J. Weetink:

genealogie en oude geschriften.

S. Postma:

transcripties oude akten.

H.M. Somsen:

webregistratie, algemeen onderzoek. ©www.oudhengelo.nl

 

 

 

 

01  Hesselink 2015 foto TSanders

2016 Foto T. Sanders.

 • Huidige benaming: Hesselink
 • Huidig adres: Menninkweg 5 (voorheen 3)
 • Oudste vermelding: 1473 (leenaktenregister)
 • Oude benaming boerderij: Hesselinck
 • Oude straatnaam: 'Karkepad' (Veldnamenboek) en 'Weg naar Hesselink (Kadaster 1832)
 • Behoorde tot de: Hengelosche marke
 • Aantal stemmen in de Marke: 1 stem
 • Staat in wijk: Noordink
 • Bouw/Verbouwing(en):

  zie overzicht bouwvergunningen onder 'Overige vermeldingen en bijlagen' (alle vergunningen werden aangevraagd op Menninkweg 5)


   

 • Kadaster 1832 - Eigenaar:

   

  De la Rochette-Plegker, rentenierster

  Woonplaats: Zutphen

  Perceelnummers:

  B622-624 bosch B625 uitweg als bouwland
  B626 huis en erf B627 boomgaard
  B628 weiland B629 bergen en erf
  B630 bosch B631 bouwland
  B632-634 bosch B635-636 bouwland

   

   

 • Detail uit kadastrale kaart van 1832 (L.C. Machen):

    

   

  02 1832 Kadaster Bron WatWasWaar

  1832 Kadastrale kaart. Bron WatWasWaar.


   

 • Eigenaren (E) / Bewoners (B) voor 1820:

   

   

  (E)igenaar/(P)achter

  (E)  

  1650 - burgemeester Nijkerken tot Zwoll

  (E)

  1731- 1736 Jacob Hermen van Erkelens, burgemeester van Elburg en zijn vrouw Elisabeth Agnes Schraffert.   
  (2-5-1731 worden Jacob Hermen van Erkelens, burgemeester van Elburg, en zijn vrouw Elisabeth Agnes Schraffert weer beleend met het "Erve en Goed Hesseling", dat leenroerig is aan "Huis en Heerlijkheijt Wilpe").

  (E)

  20-6-1736 verkopen zij Erve en Goed Hesselink aan Gosewijn Verstegen, burgemeester van Zutven.

  (E)

  13-4-1781 wordt mr. Bernard Joost Versteege beleent met Erve en Goed Hesselink. (Geërfd  van zijn vader?).

  (E)

  21-3-1794 gaat het naar de zoon van Bernard Joost Versteege, mr. Govert Anne Versteege. Ook hij belooft een goed leenman te zijn van Wilp.

  (E)

  16-5-1798 verkoopt Govert Anne Verstege "Hesselink" aan zijn zuster Theodora Cornelia Verstege te Zutphen.

  (E)

  Op een veiling wordt Erve en Goed Hesselink gemijnt door Harmen Hesselink. Vervolgens wijst hij mr. T.G. Plegher te Zutphen aan als koper. Op 22-3-1804 draagt de familie Verstege Hesselink over aan mr. Plegher.

  (E)

  1832: De la Rochette-Plegker, rentenierster uit Zutphen. Over de volgende jaren ontbreken in het "Archief Hesselink" gegevens. Wanneer de leenroerigheid aan Wilp is opgeheven is niet bekend.

  (E)

  In 1871 blijken de gezusters Snethlage eigenaar te zijn, want op 25 december verpachten zij het erf en goed Hesselink genaamd aan Hendrik Jan Hissink en zijn vrouw Mientje Hesselink, van St. Peter 1872 tot St. Peter 1878. Kennelijk is die pachtovereenkomst voortgezet want op 3-7-1889 sluiten zij een overeenkomst betreffende de opzegtermijn van de pacht.

  (E)

  13-11-1894 koopt Antje Hissink "Hesselink" met de bijbehorende grond, groot 4 ha 23 a 60ca; verder 2 ha 44 a wei- en bouwland en 4 ha 13 a 80 ca bos.

  (E)

  Gerrit Jan Hiddink

  (E)

  Jan Bernard Hiddink

  (E)

  Gerrit Jan Hiddink. Hij heeft de boerderij verkocht aan een zekere heer Koen, maar de grond in eigendom gehouden.

  (P)

  1618:(Markeboek, Thomas Hesselink genoemd als pachter. Hij zou de vader kunnen zijn van onder genoemde Henrick.)

  (P)

  1661:Henrick Hesselinck. In het Markeboek (1612-1690) wordt vermeld dat hij in 1661 tot vorster is gesteld.
  In het lidmatenregister van de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te vinden: 1662 op het Christfeest: nr. 310, Marie Hesselincks j.d. v Henrick Hesselinck in den Oortwijck (= Noordwijk = Noordink?)

  (P)

  1671 op het Paeschfeest: nrs. 422 en 423:Teunis (Toenis) Hesselinck, tegenwoordig bouwman op Hesselinck ende sijn huijsvrouw uijt het Pausdom tot ons gekomen.

  (P)

  In het trouwboek: 19-2-1671, Teunis Hesselinck, nagelaten sone van zall. Henrick Hesselinck ende Reijntien Mockinck, Albert Mockincks dochter.

  (P)

  Volgens het doopregister is op 6-12-1696 hun dochter Marie gedoopt. Zij trouwt later met Herman Tenk.

  (P)

  Op 13-1-1726 wordt hun zoon Henrik gedoopt. Herman Tenk heet dan Herman Hesselink. † 14-3-1785.
  Harmen (Herman Tenk op) Hesselink, † 6-9-1759. (Getrouwd met Marie (Maria) Hesselink, dochter van Teunis.)

  (P)

  Deze Hen(d)rik trouwt op 31-5-1762 met Aeltjen Regelink. Zijn vader heet dan Harmen Hesselink.
  Hun zoon Harmen wordt gedoopt op 5-6-1763. Hij trouwt op 13-5-1792 met Hilleken Memelink.
  Harmen Hesselink, d. 5-6-1763, † 21-5-1840.

  (P)

  Op 9-2-1794 wordt hun zoon Hendrik geboren. Hij trouwt op 19-6-1830 met Anneken Lenderink (Leemkoel). Uit dit huwelijk wordt slechts één kind geboren: Harmina, op 3-6-1831.
  Hendrik Hesselink, * 9-2-1794, † 10-1-1868.

  (P)

  Zij trouwt op 1-5-1857 met Hendrik Jan Hissink. Zij krijgen twee kinderen: Hendrik en Antje.
  Hendrik Jan Hissink, * 5-3-1832 te Vorden, †  3-2-1905 en zijn vrouw Harmina (Mientje) Hesselink, dochter van Hendrik Hesselink, * 3-6-1831, † 18-2-1894.

  (P)

  Antje blijft op de boerderij. Ze trouwt met Gerrit Jan Harmsen. Na diens dood koopt zij de boerderij van de familie Snethlage. Op 15-5-1896 trouwt ze met Hendrik Jan Hiddink uit Baak.

  (P)

  Pachters: De namen van de pachters komen uit de kwartierstaat van Gerrit Jan Hiddink. Aangenomen wordt dat de bewoner ook de pachter was, maar zeker is dat niet. Ook niet wanneer de pacht werd overgedragen, om die reden zijn de geboorte- en sterfdata vermeld.


   

 • Bewoning en huisnummers:

  volgens het bevolkingsregister vanaf 1820

  1820-1830: 324  282  Harmen Hesselink en Hilleken Memelink
  1830-1840:   282 

  Harmen Hesselink †1840 en Hilleken Memelink †1839

  Zn. Hendrik Hesselink en Anneken Lenderink

  1840-1850:   282  Hendrik Hesselink en Anneken Lenderink  
  1850-1860:  282 390 

  Henderik Hesselink en Anneken Lenderink

  Do. Haremina Hesselink en Hendrik Jan Hissink

  1860-1870:   390 

  Hendrik Hesselink †1868 en Anneken Lenderink

  Sch.zn. Hendrik Jan Hissink en Harmina Hesselink

  1870-1902: 455  565 

  Anneken Lenderink (wed.e van Hesselink) †1877

  schn.zn. Hendrik Jan Hissink en Harmina Hesselink †1894

  do. Antje Hissink en Gerrit Jan Harmsen †1894 (komt 1886 v. nr. 518)

  wed.e Antje Hissink en Hendrik Jan Hiddink (komt 1896 v. Steenderen) 

  1903-1924: 565  705  Hendrik Jan Hiddink en Antje Hissink 
  1924-1939: 705  E38 

  Hendrik Jan Hiddink †1939 en Antje Hissink 

  zn. G.J. Hiddink en G.J. Zeevalkink

   1939-1970:   E38 

  Antje Hissink †1941

  G.J. Hiddink en G.J. Zeevalkink
  J.B. Hiddink en H.W. Hiddink-Hiddink

   1970-0000: Menninkweg 3  

  G.J. Hiddink †1986 en G.J. Zeevalkink †1985

  J.B. Hiddink †2021 en H.W. Hiddink-Hiddink


   

   

   

   

Laatst aangepast op zaterdag 05 november 2022 11:08