Varsselseweg 35aa, Klein Stapelbroek - Land- en Kadasterkaarten

 • Land en kadasterkaarten omgeving:


  1811 verp krt

  1811 Verpondingskaart. Bron Gelders Archief. 

  1825 kad verzamelpl

  1825 Kadastraal Verzamelplan. Bron RCE.

  1845 Klooster en omg. T.M.K. WWW

  1845 Militair topografische kaart. Bron WatWasWaar.

  1871 hulpkaart bouw Nieuw Kl Stapelbr

  1871 Hulpkaart i.v.m. bouw nieuwe boerderij (E966). Bron Kadaster 'Digilegger'.

  1872 veldwerk Nw Kl Stapelbr

  1872 Hulpkaart 'veldwerk'. Bron Kadaster 'Digilegger'. 

  1881 '87 kad

  1881-'87 Kadastrale kaart. Bron Gelders Archief. 

  1890 top krt

  1890 Militair topografisch kaartje waar beide boerderijen Klein Stapelbroek op staan afgebeeld.
  Bron Kadaster 'Tijdreis'.

  1898 top krt

  1898 Militair topografische kaart. Bron Kadaster 'Tijdreis'. 

  1901 hulpkaart E199 gesloopt daarna E1237

  1901 Hulpkaart i.v.m. sloop oudste boerderij (E199). Bron Kadaster 'Digilegger'. 

  1902 hulpkaart E199 gesloopt daarna E1237

  1902 Hulpkaart i.v.m. sloop. Bron Kadaster 'Digilegger'. 

  1908 hulpkaart E1266 eerder E241

  1908 Hulpkaart met kader om locatie oude boerderij. Bron Kadaster 'Digilegger'. 

  1928

  1928 Topografische kaart met daarop alleen de nieuwe boerderij nog afgebeeld. 
  Bron Kadaster 'Tijdreis'. 

  1937

  1937 Topografische kaart waarop beide boerderijen Klein Stapelbroek zijn gesloopt.
  Bron Kadaster 'Digilegger'. 

   

   

Laatst aangepast op zondag 10 mei 2020 08:18