Beekstraat 14, Ossenboer - Land- en Kadasterkaarten

 • Land en kadasterkaarten omgeving:

   

   

  1836 jaar A463 en A464 huis
  Dj. 1836 Hulpkaart i.v.m. bouw van de eerste woning. 
  Bron Kadaster 'Digilegger'. 

  1847 dj A480 voorheen A463 en A464
  Dj. 1847 Hulpkaart i.v.m. sloop van diezelfde woning. 
  Bron Kadaster 'Digilegger'. 

  1844 dj A472 en A473 voorheen A313  kopie (2)1844 dj A472 en A473 voorheen A313  kopie1844 dj A472 en A473 voorheen A3131843 Hulpkaart i.v.m. bouw van de nieuwe boerderij wat meer naar het westen.
  Bron Kadaster 'Digilegger'. 

  18661866 Topografische kaart. Bron Kadaster 'Tijdreis'. 


  1881 87 A480 gesloopt
  1881-'87 De Ossenboer in het groene kader; het rode kader geeft aan waar de
  oude boerderij gestaan heeft. Helemaal rechts is 't Winkel nog net te zien.
  Kadastrale kaart, bron Gelders Archief.

  1919 dj A472 A473 is geworden A755 A756 hulpkaart1919 'Redress'. 

  1919 dj veldwerk A755 en A7561919 'Redress'. Bron Kadaster 'Digilegger'. 

  19331933 Topografische kaart. Bron Kadaster 'Tijdreis'. 

  1940 dj A844  A827 en A7551940 Hulpkaartje i.v.m. 'verandering woonhuis'. Bron Kadaster 'Digilegger'. 

  1940 dj A844 veldwerk1940 Hulpkaartje 'veldwerk'. Bron Kadaster 'Digilegger. 

  1974 RvK Hulpkaart 0 HGL02 L1974 Ruilverkaveling. Bron Kadaster 'Digilegger'. 

  20152015 Topografische kaart. Bron Kadaster 'Tijdreis'.   Gegevens uit de kadastrale (Digi)legger, verzameld door I. Kroesen-Engelen: 

  154 Hengelo, de Hervormde Diakonie
  A313 bouwland 1,55,70 are stichting en splitsing
  >>A472 huis en erf 1,10 are dj 1844 stichting
  A473 bouwland 1,54,60 are dj 1931 stichting schuur
  >> A827 schuur dj 1931 verkoop

  2468 Beumer, Aaltje Hengelo, wed. A. Rietveld
  >>A472 huis en erf 1,10 are
  dj 1903 scheiding

  3327 De Diakonie der Hervormde Gemeente te Hengelo
  regt van opstal Bretveld, Derk klompenmaker Hengelo
  A472 huis en erf 1,10 are
  dj 1919 redres
  >> A755 huis 01,15 are
  dj 1931 verkoop

  3638 Bretveld, Derk landbouwer Hengelo Bekveld 604 D105
  later: Bretveld, Herman landbouwer Hengelo
  A755 huis 01,15 are) dj 1940 vereeniging
  A827 schuur bouw- grasland 1,58,60 are) (komt van artikel 154/307)
  >>A844 huis sch. werkplaats bouw- grasland 1,52,60 are dj 1958 stichting
  dj 1969 scheiding

  6417 Garritsen, Johanna Berendina landbouwster Hengelo D105, geb. 26-12-1911 Beekstraat 14, weduwe Herman Bretveld
  A844 huis sch bouwland 1,52,60 are
  dj 1974 RvK
  L151 boerderij tuin schuren bouwland 2,20,80 are
  dj 1978 verkoop

  6473 Bretveld, Marinus landbouwer Hengelo Beekstraat 14
  L153 schuur erf
  3 L151 boerderij tuin schuren bouwland 2,20,80 are

   

   

Laatst aangepast op donderdag 17 februari 2022 12:01