Riefelerdijk 9, Kleine Holtermaat - Land- en Kadasterkaarten

 • Land en kadasterkaarten omgeving:

   


  1865 h13711865 Hulpkaart i.v.m. bouw woning. Bron Kadaster 'Digilegger'. 

  18671867 Topografische kaart met links de 'Kleine Holtermate'. Bron Kadaster 'Tijdreis'. 

  19081908 Topografsiche kaart met links in het midden de 'Kleine Holtermate'. 

  1971 h25771971 Hulpkaart. 

  1974 h25771974

  19761976 

  20152015  Gegevens uit de kadastrale (Digi)legger, verzameld door I. Kroesen-Engelen: 

  Kadaster tabel

Laatst aangepast op donderdag 05 oktober 2023 12:16