Wolsinkweg 1-3, Zaarbelink - Akten, Verhalen en Gebeurtenissen

 • Akten, verhalen en gebeurtenissen:

   

   

  Uit: Schatten uit het historisch verleden van Hengelo e.o. Door: Marian Kruijt-Greevink.      Boekenlijst

   

  In barensnood

  ECAL 3021 - 894

  Hengelo, den 10. Februarij 1807

  De bevolking van Hengelo was afhankelijk van dokter/chirurgijn Schneijder als iemand ernstig ziek was, of voor een bevalling die niet goed verliep. En erg betrouwbaar lijkt hij niet te zijn geweest, al liep deze zaak gelukkig goed af:

  'Compareerde Barend Scholtelo, oud in de 30 jaar, hiertoe bevorens geciteerd, verklarende dat zijn vrouw Janna Onstenk in den nagt van woensdag op donderdag tusschen 21 en 22 Januarij laastleden in barensnood zijnde, dat hij in deesen nagt om twee uur gesonden heeft de knegt van Saarbelink, Manis Velderkamp, aan het huijs van Dr. Schneijder met verzoek om spoedig tot zijnent te komen en zijn vrouw te adsisteren bij de verlossing. Dat genoemde dokter te huijs zijnde geweijgert heeft om mede te gaan, zeggende tegen dien knegt, hij zoude zig maar voor de deur heen scheeren, hij ging in het geheel niet mede. Janna is daarop buijten adsistentie blijven leggen: de natuur zig gelukkig van zelfs gered heeft, verklaarende den comparant dat dat genoemde voorschreven de opregte waarheijd is, na weder voorlesinge daar bij persisterende, heeft hetzelve met solemnelen eede tot God Almachtig gesterkt'.


  Ulkenpak

  ECAL 3021 - 862

  Hengelo, den 28. September 1723

  Aelbert Jebbink op Saarbelink verklaarde voor het gerecht dat hij afgelopen woensdag, de 15e september 1723, 'tegen Henrik Willems op de Wintveer of Maasbongert met derselven voor een ulkenpak te schelden heeft uijtgesproken en in haastigheijd geseijt heeft, dog dat ’t hem sulx van harten leet doet' en dat deze beschuldiging aan het adres van Henrik op Maasbongert niet waar was, maar integendeel 'dat hij Hendrik op den Wintveer of Maasbongert erkent voor een eerlijk man, die ter goeder naam en faam staat en waar van hij niets anders als alle eer en deugd weet, verklarende bij desen dat hij hem ook voor een eerlijk man houwt en estimeert'. Hij verklaarde verder dat hij de kosten van de rechtszaak zal voldoen.

   

   

   

Laatst aangepast op donderdag 14 juni 2018 23:41