Lankhorsterstraat 2, Pokkeldoorn - Adres en Bewoning

Aan dit artikel werkten mee:

J.D. Lettink:

webregistratie, algemeen boerderijonderzoek, met specialisatie kadastergegevens en kaarten, oude huisnummering en burgerzaken vanaf 1820. 

I. Kroesen-Engelen:

oude foto’s en algemeen onderzoek, specialisatie kadastergegevens, oude  huisnummering en burgerzaken vanaf 1820.

H. Schuppers-Demming:

oude foto’s en algemeen onderzoek, genealogie en burgerzaken vanaf 1820. 

R.J.J. Weetink:

genealogie en oude geschriften.

S. Postma:

transcripties oude akten.

H.M. Somsen:

webregistratie, algemeen onderzoek. ©www.oudhengelo.nl

 

 

 

pokkeldoorn kopie

Foto familie Pelgrum. 

 • Beschrijving boerderij: in 1807 een 'daghuurders wooninge' genoemd (het betreft hier de oude locatie aan de Memelinkdijk)
 • Huidige benaming: Pokkeldoorn
 • Huidig adres: Lankhorsterstraat 2
 • Oudste vermelding: 1784 als huis (Weerbare Mannen) / 1629 als veldnaam (Verpondingen)
 • Oude benaming boerderij: Pokkedoorn, Pockeldo(o)rn, Paackeldoorn
 • Oude straatnaam: 'Weg van Zutphen naar Hengelo'
 • Behoorde tot de: Hengelose Mark
 • Staat in wijk: Noordink
 • Bouw/Verbouwing(en):

  zie overzicht Bouwvergunningen ECAL onder 'Bijlagen'. 

  Afgaande op de Markenboeken stond de oude Pokkeldoorn aan de Memelinkdijk, tussen de boerderijen Memelink en Wassink. Ook in 1832 stond het huis daar afgebeeld op de kadastrale kaart als eigendom van Lammert Waarle. In 1894 verhuisden de laatste bewoners, Jan Willem Abbink en zijn echtgenote Lammerdina Wissels (de kleindochter van Lammert Waarle), naar de huidige locatie aan de Lankhorsterstraat. Het oude huis werd daarna afgebroken. Op de topografische kaart uit 1886 is Pokkeldoorn nog te zien aan de Memelinkdijk en op de kaart uit 1911 staat het afgebeeld aan de Lankhorsterstraat. In het bevolkingsregister staan ook de bewoners van Pokkeldoorn tot ca. 1894 geregistreerd tussen Memelink en Wassink, daarna op Lankhorsterstraat 2.De naam van de boerderij zal zijn meegenomen naar deze nieuwe locatie. In het hiernavolgende is Pokkeldoorn als één boerderij behandeld maar daarbij moet in het achterhoofd worden gehouden dat het dus om twee verschillende locaties gaat: tot 1894 aan de Memelinkdijk (huisnr. 452) en daarna aan de Lankhorsterstraat.

 • Detail uit kadastrale kaart van 1832 (L.C. Machen):

   

   

  1832 kad RCE

  1832 Bron RCE. Kadastrale kaart Lankhorsterstraat 2, nieuwe locatie, waarop perceel B794
  nog weiland is. Eigendom van 'Arend Rensink en consorten, landeigenaar te Zutphen'.

   

  1832 Oude locatie

  1832 Bron RCE. Kadastrale kaart locatie Memelinkdijk, de oude locatie van Pokkeldoorn. 
  Eigenaar is Lammert Waarle, arbeider te Hengelo. Perceel B507 is het 'huis en erf', B506 de 'tuin'
  en B510 de uitweg. De laatste bewoner, Jan Willem Abbink ('schoonkleinzoon' van Lammert Waarle),
  verhuist in 1894 met zijn gezin naar de nieuwe locatie van de Pokkeldoorn: Lankhorsterstraat 2. 


   

 • Bewoning en huisnummers:

  volgens het bevolkingsregister vanaf 1820

  1820-1830:   285  Lammert Waarle een Aaltjen Maandag
  1830-1840: 285  285

  Lammert Waarle en Aaltjen Maandag vertr. 1832 naar Steenderen

  Zwier Agterkamp en Aaltjen Lenderink vertr. 1835 naar nr. 316

  Hendrik Jan Bruggink en Maria Klein Bleumink komen 1835 v. nr. 81

  1840-1850: 285  285 Hendrik Jan Bruggink en Maria Klein Bleumink
  1850-1860: 285  387

  Hendrik Jan Bruggink en Maria Klein Bleumink vertr. naar 249a

  Garrit Jan Barink en Willemina Kraassenberg komen v. 278c en vertr. naar 87b

  Berend Wissels en Berendjen Waarlo komen 1853 van Vorden

  1860-1870:   387 

  Berend Wissels en Berentjen Waarlo

  do. Lammerdina Wissels en Jan Willem Abbink tr. 7-9-1866

  1870-1902: 387  452

  Berend Wissels †1878 en Berentjen Waarle †1884

  sch.zn. Jan Willem Abbink en Lammerdina Wissels vertr. 1894 naar nr. 436a

  Hierna wordt de boerderij aan de Memelinkdijk afgebroken 


   

    436a 544

  en de nieuwe, die ook de naam Pokkeldoorn krijgt, aan de Lankhorsterstraat 2 betrokken.

  Jan Willem Abbink en Lammerdina Wissels komen 1894 van nr. 452

  zn. Bernard Abbink en Berendina Lebbink tr. 1-7-1897

  1903-1924: 544  678

  Jan Willem Abbink †1918 en Lammerdina Wissels †1905

  Bernard Abbink en Berendina Lebbink

  (kl)zn. Jan Willem Abbink en Janna Esselina Weenk tr. 13-6-1924

  Derk Jan Pelgrum en Gerritje Brekveld komen ca. 1941 van de 'Branderhorst'

  1924-1939: 678  E20 Derk Jan Pelgrum †<1968 en Gerritje Brekveld
  1940-1970:   E20 

  G. Pelgrum-Brekveld

  zn. G.Z. Pelgrum

  1971-2001: Lankhorsterstraat 2   zn. G.Z. Pelgrum en H.J. Teunissen tr. 20-12-1973
    Lankhorsterstraat 2a 

  G. Pelgrum-Brekveld vertr. 1990 naar dorp 

  H. Luimers en C. Jansen komen in 1990 en vertr. in 2001

  2001-0000: Lankhorsterstraat 2 en 2a A. Groot Roessink en partner kopen het huis ca. 2001

   

   

   

Laatst aangepast op vrijdag 25 december 2020 11:08