Steenderenseweg 21, Pas(man) - Land- en Kadasterkaarten

 • Land en kadasterkaarten omgeving:

   

  1832 Pas man oude locatie

  1807 Verpondingskaart. De Pas en De Maat zijn hier als één boerderij weergegeven.

  Bron Gelders Archief. 

   

  1832 Pas man oude locatie

  1811 Verpondingskaart. De Pas en De Maat zijn hier als één boerderij weergegeven.

  Bron Gelders Archief. 

   

  1832 Pas man oude locatie

  1825 Kadastraal verzamelplan. De Pas en de Maat zijn ook hier als één boerderij weergegeven. 

  Bron RCE.

   

  1908 TMK Tijdreis

  1846 Topografisch militaire kaart. Bron HisGis.nl

   

  1849 hulpkaartje

  1849 Kadastraal hulpkaartje. Bron Gelders Archief. 

   

  1908 TMK Tijdreis

  1885 Topografisch militaire kaart. Bron Kadaster 'Tijdreis'. 

   

  1908 TMK Tijdreis

  1891 Kadastraal hulpkaartje. Bron Gelders Archief. 

   

  1908 TMK Tijdreis

  1908 Topografische kaart. Bron Kadaster 'Tijdreis'. 

   

  2015 TK Kad Tijdreis

  1931 Topografische kaart met rechts de oude locatie van De Pas omcirkeld, en links de nieuwe locatie,

  Pasman genoemd. Bron Kadaster 'Tijdreis'. 

   

  2015 TK Kad Tijdreis

  2015 Topografische kaart. Bron Kadaster 'Tijdreis'. 


   

  Eigenaren, bouw en verbouw volgens de kadastrale (digi)legger. Gegevens verzameld door I. Kroesen-Engelen.

  Artikelnr. 

  154 De Hervormde Diakonie Hengelo
  Zeevalkink, Jan Willem dagloner Hengelo (mede eigenaar)
  H1159 huis en erf 04,10 are (zie ook tabblad 'Kaartjes')
  H1160 bouwland 42,40 are

  1094 De Hervormde Diakonie Hengelo
  Zeevalkink, Jan Willem dagloner Hengelo (mede eigenaar)
  H1159 huis en erf 04,10 are
  H1160 bouwland 42,40 are

  1112 De Hervormde Diakonie Hengelo
  regt van opstal Erven Zeevalkink, Jan Willem dagloner Hengelo
  1/2 Zeevalking, Aaltjen minderjarig Hengelo
  H1159 huis en erf 04,10 are
  H1160 bouwland 42,40 are

  2350 Hengelo, de Hervormde Diakonie
  regt van opstal Zeevalking Hermanus landbouwer Hengelo
  H1159 huis en erf 04,10 are dj 1884 slooping
  H1160 bouwland 42,40 are

  2344 Zeevalking, Hermanus landbouwer Hengelo
  H1681 weiland 33,80 are
  # H1682 boomgaard 19,40 are
  # H1683 huis 01,90 are dj 1885 stichting 
  H1684 bouwland 87,90 are
  H1688 uitweg 2,50 are

  H1857 vereeniging H1682 +H1683 huis , schuur boomgaard 21,30 are (dj1891)

  3770 Zeevalking , Jan Willem landbouwer Hengelo
  ook Zeevalkink successie dj.1944
  Besselink, Berendina Johanna landbouwster Gooi C71
  # H1857 huis schuur erf 21,30 are dj. 1915 slooping

  H1857 weiland 21,30 are
  dj 1945 scheiding

  5209 Zeevalking, Jan Willem landbouwer Hengelo
  7/12 Wassink, Gerritje Johanna weduwe geb 8-2-1916 C71
  5 x 1/12 aan de 5 kinderen 4 wonen D46
  1 kind: Zeevalkink, Berendina Johanna geb. 14-12-1940
  geh. met Albertus Steenblik , zij wonen C71
  H1857 weiland

  6283 Wassink, wed. Gerritje Johanna landbouwster D46 Veermansweg 16
  H1857 weiland

  7271 Steenblik, Albertus landbouwer geb. 5-5-1935 Hengelo Steenderenseweg 21
  H1857 weiland

   

  Gegevens nieuwbouw (1915) (Pasman, Steenderenseweg 21):

  2344 Zeevalking (of Zeevalkink), Hermanus, landbouwer
  H913 huis en erf dj 1893 sloop (boerderij 'Angenent')
  H913 alleen erf 3,90 are
  dj 1912 verkoop H913 tm H917

  3770 Zeevalking (ook Zeevalkink), Jan Willem, landbouwer Hengelo 
  Besselink, Berendina Johanna, landbouwster Gooi C71

  H913 stichting van de woning dj. 1915
  H913 tm H917 vereeniging samen met
  H1645 weiland 1,20,50 are H1681 weiland 33,80 are H1684weiland 87,90 are samen H2123
  H2123 huis bouw-weiland 3,84,80 are dj 1929 stichting
  dj 1940 loods

  5209 Zeevalking, Jan Willem, landbouwer Hengelo

  7/12 Wassink, Gerritje Johanna weduwe geb 8-2-1916 C71
  5 x 1/12 aan de 5 kinderen 4 wonen D46
  1 kind: Zeevalkink, Berendina Johanna geb. 14-12-1940
  geh. met Albertus Steenblik, zij wonen C71
  H2123 huis, erf , loods bouw-weiland 3,84,80 are

  6283 Wassink, wed.Gerritje Johanna landbouwster geb. 8-2-1916 D46 Veermansweg 16
  H2123 3,84,80 are huis, erf, schuren bouw-weiland
  H2647 3,84,68 are huis , erf, schuren bouw- weiland
  dj 1978 verkoop

  7271 Steenblik, Albertus, landbouwer geb. 5-5-1935 Hengelo Steenderenseweg 21
  H2647 3.84,68 are huis , erf, bouw-weiland
  dj 1981 dj 1982 RVK splitsing
  H 2742 3,33,48 are huis, erf, bouw-weiland
  H2743 56,20 are RVK (NV Prov. Gelderse Elek Mij te Arnhem)
  (RVK is ruilverkaveling)

   

   

   

   

Laatst aangepast op donderdag 21 juni 2018 21:22