Lankhorsterstraat 16, Het Anker - Akten, Verhalen en Gebeurtenissen

 • Akten, verhalen en gebeurtenissen:

    

  Antoon Hoebink 1962 GB

   

  Antoon Hoebink 1962 GB

  1962 Ter gelegenheid van Antoon's 100-ste verjaardag. Bron Graafschapbode.


   

  pdfPdf 1855 Memorie van successie Berendina Willemsen     (bron Gelders Archief)

   

  Transcriptie van de laatste twee bladzijden, de notitiebriefjes: 
  (door Sikke Postma)

  Successie Berendina Willemsen

  De hypothecaire schuld van f. 2000 was voor het overlijden van Berendina Willemsen afgelost, dit kan ik stellig verzekeren, omdat bij den inventaris der nalatenschap van gezegde Berendina Willemse deze zaak door hare erfgenamen ter sprake is gebracht, waarop door den schuldenaar Tersteeg eene quitantie der betaalde f. 2000 is vertoond. Het is toen gebleken, dat deze schuld van f. 2000 slechts gefingeerd was, want Besselink had eene onderhandsche schuldbekentenis ad f. 2000 ten behoeve van Tersteeg geteekend. Tersteeg werd indertijd met eene procedure bedreigd en om zich te dekken schijnt dies hypotheek in de wereld gekomen te zijn.

  Deel 37, nr. 121, dagreg[iste]r 

  Deel 11, nr. 370, 29 sept[embe]r 1848
  Hyp[othecaire] inschrijving ten behoeve Gradus Besselink, metselaar te Hengelo G ten laste Gerrit Hendrik Ter Steeg, metselaar te Hengelo f. 2000 van’t goed onder Hengelo, sectie A, nr. 8, 10, 11, 1006, 481, 482, B 429 (??)
  19 januarij 1855 consent
  gew. 24 januarij

  68


   

  Uitsnede mbt het Anker

  1864 Uitsnede uit de memorie van successie van Mechelina te Laat-Jansen waarin de naam
  'Het Anker' wordt genoemd. Bron Gelders Archief. 


   

  Knipsel 

  1868 Uitsnede uit memorie van successie van Henricus Hoebink waarin de naam
  'Het Anker' meerdere malen voorkomt. Bron Gelders Archief. 

   

  pdfPdf 1868 Volledige memorie van successie Henricus Hoebink  (bron Gelders Archief)


   

   

   

Laatst aangepast op zondag 12 augustus 2018 20:52