1 Het thans nog aanwezige oudershuis sloot De molen 'de Hoop' aan de Hengelosestraat 17 in de Keijenborg met het molenaarshuis. 
Links de olieslagerij. Foto fam. Sloot.

 

De Hoop / De molen van Sloot in de Keijenborg.

De als stellingmolen uitgevoerde ronde stenen molen uit 1850, is gebouwd in opdracht van de families Kerkhof-Branderhorst en Kleve-Branderhorst  en was ingericht als korenmolen. Het staande werk van de molenromp bestaat uit de ronde conisch gemetselde bakstenen romp van een stellingkorenmolen. Het maalwerk werd door molenmaker Steintjes uit Hengelo gemaakt. In vroegere geschriften werd deze molen aangeduid als de Gooise wind en stoom korenmolen die bewoond werd door Eulink Hent.
sloot 1
Kadasterkaartje molen met bijgebouwen.
Foto : I. Kroesen-Engelen.


gooise molen GB 13 1 1892Advertentie verkoop molen 13-01-1892 Graafschapbode.
I. Kroesen -Engelen.


keijenborg gooise molen GB 30 1 1892

Inzet verkoop Gooise molen op 30-1-1892 in de Graafschapbode.
I. Kroesen-Engelen.

 

         1893 1 dj hulpkaart voor stichting broodbakkerij B.Kleve1893 hulpkaart kadaster, stichting broodbakkerij B. Kleve. 
Foto: I. Kroesen-Engelen.

Naast B. Kleve was Manus Mokkink in de molen als olieslager werkzaam en konden diverse olieprodukten daar gekocht worden. In 1919 is de molen door werknemer Hendrik Jan Sloot, Tellingstraat 3 uit Drempt, en zijn vrouw Kleve aangekocht. Door een uitslaande brand is in 1922 zware schade ontstaan aan de molen en zijn de molenwieken verloren gegaan. Het wiekenkruis, de kap, de stelling en het gaande werk werden verwijderd.

Hierna werd de maalderij uitgebreid met een bakkerij en kruidenierswinkel. Op de plaats van de olieslagerij is daarna in 1965 een nieuw woonhuis met winkel en bakkerij gebouwd.

De molenromp staat aan de rand van het dorp en stond destijds ingebouwd op het uitbreidende mengvoeder terrein. De molenromp was na de brand van 1922 voorzien van een plat dak. Verschillende deuren en vensters van de molenromp zijn dichtgemetseld. Inmiddels zijn de later aangebouwde silo's aan de buitenzijde van de molen gesloopt na het verdwijnen van de mengvoederactiviteiten. Deze aangebouwde silo's vielen buiten de monumentenstatus van de molen.

Waardering: De molenromp is van algemeen belang vanwege bouwtechnisch-historische waarden en als herkenbaar en representatief relict van een ronde stenen korenmolen; vanwege cultuurhistorische waarden als onderdeel van de geschiedenis van de graanmaalderijen van Nederland en de industriële ontwikkeling van Gelderland en de plaatselijke geschiedenis; en vanwege de gaafheid van de molenbiotoop.

(Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)
Tag(s): Molens Korenmolen Industrie- en Poldermolen
Rijksmonument nummer: 527486

 

2 ca. 1900 molen en olieslagerij van koolzaad en granen sloot
De molen van Mentink, na 1919 van H.J. Sloot aan de Hengelosestraat in de Keijenborg.
Links naast de molen de olieslagerij voor koolzaad en granen. Foto fam. Sloot.

3 Hendrik Sloot trouwde met Caorlina Kleve sloot
Hendrikus Sloot en Carolina Kleve gingen in 1919 bij de molen wonen. Foto fam. Sloot.

Trouwfoto H.J. Sloot Trouwfoto van H.J. Sloot en E.W. Sloot-Kleve. Foto fam. Sloot.


Sloot 2 molen database zw wt.
Doorkijkje vanaf de Hengelosestraat naar de molen.

                               4 1930 de molen na de brand sloot 1930 De molen na de brand van 1922 en na het onttakelen van de molen.
V.l.n.r. op de foto: Joop Sloot, Frits de knecht, Riet Sloot en Hendrikus Johannes Sloot.
Foto fam. Sloot.

5 Voor de molen de wagen waarmee graan werd aangevoerd en meel werd bezorgd. sloot
Voor de molen de wagen waarmee het graan werd opgehaald
en het meel bezorgd. Foto fam. Sloot. 


6 1940 45 Haagsedames komen roggebrood kopen sloot
1940-'45. Haagse dames komen roggebrood halen bij molenaar en bakker H.J. Sloot.
De bakkerij was in het rechts naast de molen gelegen molenaarshuis. Foto fam. Sloot.

 

Oude oven op nr 17 1De oude bakkersoven op Hengelosestraat 17 die met olie werd gestookt. Foto fam. Sloot.

Winkel interieur in het oudershuis naast de huidige winkel
Het winkelinterieur van bakker H.J. Sloot in het oude molenaarshuis bij de molen.
Foto fam. Sloot.


sloots molen jan goossens web
De Gooisemolen van Sloot.
Foto: J. Goossens

Sloot 4 Romp van korenmolen Keijenborg 20124353 RCE
De molenromp met de bijgebouwen voor de mengvoeders.

 

 Sloot 5 molen database 2003 W. Jans
2003 Molen De Hoop met de mengvoedersilo's. Foto W. Jans.

  

Sloot 6 molen 800px Keijenborg De Hoop 8180
De bijgebouwen en silo's zijn na het beëindigen van de mengvoederaktiviteiten, afgebroken.Sloot 7 keijenborg 1Willem Jans
Molenromp De Hoop bij Sloot. Foto W. Jans.


7 1965 opening nieuwe winkel en bakkerij sloot
1965 Opening nieuwe winkel en bakkerij aan de Hengelosestraat 15 welke zich voorheen in
het rechts naastgelegen huis Hengelosestraat 17 bevonden. Foto fam. Sloot.


Sloot molen Google 2016 De molenromp nog net zichtbaar tussen de oude woning op huisnummer 17 en de winkel 
met bakkerij en woonhuis van Sloot aan de Hengelosestraat 15. Foto Google 2016.


Ton Sloot september 2019
De winkel is in mei 2019 verbouwd en er was op 29 september een druk bezocht open huis bij het 100-jarig bestaan. 
Ton Sloot is bakker in Keijenborg. Zijn vader en opa gingen hem hierin voor. Foto: Luuk Stam.

 Bakker sinds 1919 Sloot bakkers sinds 1919. 

 

 

Artikel geplaatst door H.M. Somsen.
Laatst bijgewerkt: 29 september 2019