Bosweg 1, Kamerhutte - Land- en Kadasterkaarten

 • Land en kadasterkaarten omgeving:

   


  18071807 Verpondingskaart. Bron Gelders Archief. 

  18111811 Verpondingskaart. Bron Gelders Archief. 

  1845 Kamerhut Top.Mil.Krt. WWW1845 Topografische kaart. Bron WatWasWaar. 

  1881 '871881-'87 Kadastrale kaart. Bron Gelders Archief. 

  18901890 Topografische kaart. Bron Kadaster 'Tijdreis'. 

  1904 hulpkaart D20391904 Hulpkaart i.v.m. 'bijbouw'. Bron Kadaster 'Digilegger'. 

  1905 veldwerk D20391905 Veldwerk. Bron Kadaster 'Digilegger'.

  19371937 Topografische kaart. Bron Kadaster 'Tijdreis'. 

  1942 hulpkaart D22941942 Hulpkaart i.v.m. 'verbouw, slooping en stichting'. Bron Kadaster 'Digilegger'. 

  1943 veldwerk D22941943 Veldwerk. Bron Kadaster 'Digilegger'. 

  2000 perc O982000 

  20152015 Topografsiche kaart. Bron Kadaster 'Tijdreis'.   Gegevens uit de kadastrale (Digi)legger, verzameld door Judith Lettink: 

  Tabel Digilegger

Laatst aangepast op zaterdag 13 november 2021 20:38