Venneweg 3 - Land- en Kadasterkaarten

 • Land en kadasterkaarten omgeving:

   


  (oude locatie)
  1811
  1811 Verpondingskaart. Bron Gelders Archief. 

  1845 Klooster en omg. T.M.K. WWW1845 Militair topografische kaart. Bron WatWasWaar. 

  1875 hulpkaart D1687
  1875 Hulpkaart i.v.m. sloop boerderij op oude locatie, contouren zijn nog net zichtbaar.
  Bron Kadaster 'Digilegger'. 


   

  (nieuwe locatie, Venneweg 3)
  1881 Hulpkaart D114 later D1793Dj. 1881 Hulpkaart i.v.m. bouw nieuwe woning op huidige locatie.
  Bron Kadaster 'Digilegger'. 

  1882 Veldwerk D17931882 Veldwerk. Bron Kadaster 'Digilegger'. 

  1881 871881-'87 Kadastrale kaart met oude en nieuwe locatie. Bron Gelders Archief. 

  18861886 Topografische kaart waarop de boerderij nog niet staat ingetekend.
  Bron Kadaster 'Tijdreis'. 

  1911 hulpkaart D21161911 Hulpkaart i.v.m. 'stichting schuur'. Bron Kadaster 'Digilegger'. 

  1912 Veldwerk D21161912 Veldwerk.

  1919 hulpkaart C21161919 Hulpkaart i.v.m. bijbouw. Bron Kadaster 'Digilegger'.

  1920 Veldwerk D21161920 Veldwerk. 

  19271927 Topografische kaart. Bron Kadaster 'Tijdreis'. 

  1982 veldwerk D2846 en D28481982 'Veldwerk' i.v.m. bouw nieuwe woning, met rechts nog de oude boerderij (huidige locatie).  

  1984 hulpkaart D2846 en D28481984 Hulpkaart i.v.m. bouw nieuwe woning. Bron Kadaster 'Digilegger'. 

  20152015 Topografische kaart. Bron Kadaster 'Tijdreis'. 


   

  Gegevens uit de kadastrale (Digi)legger, verzameld door Judith Lettink: 

  Tabel Digilegger Venneweg 3aa oud huis
  Tabel Digilegger Venneweg 3 nieuw huis 

Laatst aangepast op maandag 07 februari 2022 12:13