Venneweg 3 - Akten, Verhalen en Gebeurtenissen

 • Akten, verhalen en gebeurtenissen:

   

   

  1823 mvs Aaltjen Beumer Rozeër1823 Uitsnede uit de successieaangifte van Aaltjen Beumer-Rozeër. Bron Gelders Archief. 

  '3e. Dat in gemelde nalatenschap geene onroerende goederen gevonden worden dan de helft in en aan het daghuurdersplaatsje den Waanink genaamd gelegen in de buurschap Varsel onder Hengelo gem. nr. 326 met het daaraan liggende stuk bouwland groot ongeveer drie schepel gezaaij.'  1829 mvs Evert Beumer Venneweg 3aa1829 Uitsnede uit de successieaangifte van Evert Beumer. Bron Gelders Archief. 

  'Dat in gemelde nalatenschap geene onroerende goederen gevonden worden anders dan de halfscheid van een klein daghuurdershuisjen gen. no. 326 met een daaraan gelegen stukjen bouwland groot voor het geheel ongeveer een en veertig roeden, en twee ellen, staande en gelegen in de buurschap Varssel, onder de gemeete Hengelo, in het kanton Vorden.'  1872 mvs Teuntjen Menkhorst Beumer Venneweg 3aa1872 Successieaangifte van Teuntjen Menkhorst-Beumer. Bron Gelders Archief. 
  1883 mvs Janna Wentink Menkhorst kopie

   1883 Uitsnede uit de successieaangifte van Janna Wentink-Menkhorst. Bron Gelders Archief.  

  ‘(---) verklaart dat zijne echtgenoote Janna Menkhorst gewoond hebbende te Hengelo en aldaar ab intestato overleden den 28 Mei 1883 heeft nagelaten een derde in Hengelo sectie D numeros 113, 1793, 1794 huis en heide 40 roede 90 el/ b. eenige inboedel en contanten/ Dat het zuiver saldo der nalatenschap bedraagt honderd een en vijftig gulden zeventig cent f151,70

Laatst aangepast op woensdag 09 februari 2022 11:24