Bannink, Groot (Bekveld) - Overige vermeldingen en Bijlagen

 • Mens en land in de Middeleeuwen (1200-1488) (door B.H. Slicher van Bath): 1382 'Banninch naast Averinge'
 • Rekening v. ontvangst van Pondschatting 1499: 'Derick Banninck’ met daaronder ‘Thonys Banninck’ (beide vermeld na 'Vockinck')
 • Verpondingsregisters in 't Rigterambt Hengelo (tussen 1576-1656):

    

  1500 (in de 'Schatting') 'Banninck 1-1½'

   1576  'Grote Banninck vacat'

   

 • Monsterrollen 1665: 'Groote Banninck'
 • Hengelose Markenboeken (1612-1881):

   

  Markenboek 1612-1690:    wordt in 1612 vermeld in het rijtje ‘Groete Ellerdinck, Grote Banninck, Cleijne Banninck,  Berentschaet, Fockinck, Averenck.

  Markenboek 1691-1748:    in 1743 'Groot Bannink een geheel Erve maer woont een daghuijrder'      

                                            1782 is  ‘Michiel Daries’ de eigenaar

  Markenboek 1800-1830:    meerdere vermeldingen na 1800

  Markenboek 1873-1881:    Groot Bannink (Bekveld) wordt in 1873 vermeld als een van de 'niet meer bestaande erven'. Nog wel stemrecht in 1881. 

   

Laatst aangepast op dinsdag 20 februari 2018 21:05