Sporen in Hengels verleden. Archeologische Begeleiding Centrumplan Hengelo (Gld.) Gemeente Bronckhorst.
Een project door Synthegra.
Rapport S110052

centrum plan Hengelo 1
foto Synthegra.

Tijdens de herinrichting van het centrum van Hengelo verrichtten archeologen onderzoek in opdracht van de gemeente. Zij stuitten vlak bij de Remigiuskerk op oud menselijk botmateriaal uit ca. de 16e eeuw. In samenspraak met het kerkbestuur is besloten om deze menselijke resten te herbegraven. Dit gebeurde op 4 juni 2012 op de algemene begraafplaats in Hengelo.
Al bij de voorbereiding van de herinrichting van het centrum van Hengelo hield de gemeente er rekening mee dat er archeologische vondsten konden worden gedaan. Daarom is zeer zorgvuldig te werk gegaan met graven rondom de kerk en bij het maken van de plantgaten.

centrumplan 2 yHet plangebied op de Topografische kaart van Nederland 1:25.000  aangegeven met het rode kader. (Bron: TOP25raster 1998 Topografischedienst Nederland, Emmen).


Het vinden van de skeletresten ten noorden van de kerk (waar de kerkmuur nu afbuigt) doet vermoeden dat dit een deel van de begraafplaats is geweest. De resten lagen namelijk aan de rand van het kerhofterrein dat op een vroeg 19e eeuwse kadasterkaart te lokaliseren is. Waarschijnlijk werkte men vroeger niet heel nauwkeurig bij grafruimingen en zijn niet alle resten verwijderd.
centrumplan 3 Werkput 3 met karrensporen en straatlagen op de bodem en in de noord-en oostwand. Foto: Synthegra

Uit het onderzoek komt ook duidelijk naar voren dat de bewoning rond de kerk vanaf de 13e of 14e eeuw intensiever werd. De dorpsinrichting werd ook beter georganiseerd, zoals blijkt uit een kunstmatige beekloop tussen de Marktstraat en Regelinkstraat.

Centrumplan 4 De puttenkaart centrumplan op kadastrale kaart schaal 1:700. Foto: Synthegra.

Tevens blijkt uit de bodem dat in de late 18e eeuw een gemeentelijk terrein tegen de dorpsrand lag, mogelijk met een bestrate verbindingsweg rond het dorp met grote huizen erlangs.

Voor de conclusies uit het archeologische rapport kunt u op onderstaande pdf kijken. 

82411_Opgravingen2012Conclusie.pdf