Arch. onderzoek bij het nieuwe gemeentehuis in Hengelo.

Tussen 25 september en 2 oktober 2007 heeft het bedrijf ADC Archeoprojecten een opgraving uitgevoerd aan de Elderinkweg op de paats waar nu het gemeentehuis staat. Gavin Williams heeft als project archeoloog deze opgraving geleid, bijgestaan door vrijwilligers van de Archeologische werkgroep van de Oudheidkundige vereniging Salehem.  Er zijn onderandere sporen aangetroffen van vier huizen, die daar ca. 2500 jaar geleden bewoond geweest zijn. Zeer opmerkelijk was de vondst van een kuil met werktuigen, die gebruikt zijn geweest bij een smid die ca. 4000jaar geleden hier woonde en werkte. Drie van deze werktuigen vertoonden sporen van de bewerking van goed en koper.

 

Proefsleuven ElderinkwegProefsleuven aan de Elderinkweg Foto: 6 oktober 2011.
 
Plattegrond klein Plattegrond met opgetekende vondsten.

detail vindplaatsDetail vindplaats stenen smederij. Foto: Job de Gelder.

De stenen van de smid. 640Gevonden stenen van een smidse. Foto: Job de Gelder.

Tekst gevonden stenenBeschrijving van de gevonden stenen.

 


Het was een smidse met stenen voor bewerking van koper en goud uit de steentijd gedateerd 2300 v. Chr.