In 2004 is een inventariserend Archeologisch Veldonderzoek gedaan aan de Spalstraat 45 in Hengelo, door Synthegra Archeologie BV.


Onderzoekgebied 1Het onderzoekgebied op een historische kaart uit 1865.


zuivel 9
Het gebied bij de voormalige Zuivelfabriek.

 

Hieronder de link van het rapport:

Synthegra_2004-066_1.pdf